advocaat@namechange.nl

1 mei 2020
Voornaamswijziging zonder geboorteakte buitenland

Voornaamswijziging zonder geboorteakte buitenland

Om een voornaam te kunnen wijzigen, moet er een schriftelijk verzoek tot voornaamswijziging zonder geboorteakte buitenland. bij de rechtbank worden gedaan. Degene die het verzoek doet, […]
23 februari 2020
Toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) krijgen voor een voornaamswijziging

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) krijgen voor een voornaamswijziging

Namechange.nl hanteert een scherp laag tarief voor een procedure tot wijziging van de voornaam. Zie daarvoor deze link. Als men in aanmerking komt voor het griffierecht […]
27 januari 2020
Voornaam kind toevoegen vanwege bijzondere band

Voornaam kind toevoegen vanwege bijzondere band

Bij het verzoek aan de rechter om wijziging, verwijdering of toevoeging van een voornaam kind vanwege een bijzondere band zal de rechter een belangenafweging moeten maken. […]
27 oktober 2019
Voldoende zwaarwichtig belang bij wijzigen voornaam

Voldoende zwaarwichtig belang bij wijzigen voornaam

In een recente zaak overwoog de rechter over het voldoende zwaarwichtig belang bij wijzigen voornaam het volgende: Ingevolge artikel 1:4 lid 4 Burgerlijk Wetboek (BW) kan […]