Werkwijze

De advocaten van Namechange.nl helpen u graag bij uw verzoek om een voornaamswijziging. Als u achter deze belangrijke beslissing staat, dan maken wij het zo eenvoudig mogelijk voor u. Het gaat als volgt:

Stap1 Doe de Gratis Quick Scan! U kunt snel en eenvoudig via deze website uw gegevens in. Daarna ontvangt u binnen twee werkdagen een advies van één van onze advocaten over uw wens om uw voornaam te veranderen. In dit advies krijgt u ook specifieke informatie over de rechtbank waar uw verzoek ingediend zal worden en de documenten die nodig zijn. Vaak zijn alleen nodig: - een afschrift van uw geboorteakte; - een uittreksel uit de Basisregistratie Personen; - een kopie van uw legitimatiebewijs.

Stap 2 Als u de naamswijziging wilt doorzetten en u hebt de kosten [link: page ‘Kosten’] betaald, dan volgt een persoonlijk gesprek met de advocaat. Het verzoek dat aan de rechtbank zal worden gedaan wordt in dit gesprek met u doorgenomen. Dit gesprek is volledig vertrouwelijk.

Stap3 Nadat het verzoekschrift compleet is, dienen wij het in bij de bevoegde rechtbank. Doorgaans doet de rechter binnen 4 weken een uitspraak met de gewenste voornaamswijziging. De rechtbank stuurt de correspondentie naar uw advocaat. U wordt door uw advocaat goed op de hoogte gehouden van het verloop.

Step 4 Nadat de rechter heeft beslist over uw voornaamswijziging, loopt er nog een formele beroepstermijn van drie maanden. Daarna kan uw naamswijziging worden ingeschreven bij de bevoegde autoriteiten. Dat is doorgaans de burgerlijke stand van uw geboorteplaats in Nederland, of, als u buiten Nederland bent geboren, de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.

Gefeliciteerd u bent nu gerechtigd uw nieuwe voornaam te gebruiken!


Gratis Quick Scan