Veel gestelde vragen

Frequently Asked Questions

1Ik woon niet in Amsterdam. Kan namechange.nl mij dan ook helpen?
De advocaten van namechange.nl verlenen hun diensten door het hele land bij alle bevoegde rechtbanken. Aan de hand van uw woonplaats is er een bepaalde rechtbank bevoegd. Ook wanneer u buiten Nederland woont, kunt u een verzoek laten doen.
2- Is een advocaat verplicht?
Een advocaat is altijd verplicht voor het indienen van uw verzoekschrift voornaamswijziging bij een rechtbank.
3Ik ben ouder/voogd en wil de naam van een minderjarig kind wijzigen. Kan dat ook?
Ja zeker, bij een minderjarige is namelijk de ouder/voogd de enige die dit kan.
4Hoe lang duurt een voornaamswijziging?
Wanneer het verzoekschrift compleet is, wordt het ingediend bij de rechtbank. Doorgaans doet de rechter binnen 4 weken de uitspraak tot voornaamswijziging. Dit gebeurt in een beschikking. Deze beschikking dient aansluitend nog een formele beroepsperiode van 3 maanden af te wachten, waarna de beschikking definitief is. Aansluitend kan de beschikking bij de bevoegde instanties worden ingeschreven en aansluitend worden doorgevoerd.
5Hoeveel kost de voornaamswijziging?
Zie hiervoor onze scherpe prijsstelling waarbij u zich dient te realiseren dat het verplichte griffierecht uiteindelijk aan de rechtbank wordt betaald door de advocaat.
6Ik wil graag persoonlijk advies over het veranderen van mijn voornaam?
Als u het formulier voor de Gratis Quick Scan invult, dan krijgt u van één van onze gespecialiseerde advocaten een inschatting op basis van de door u ingevulde persoonlijke gegevens. U kunt daarna ook persoonlijk contact hebben met de advocaat. Als u het wijzigen van uw voornaam wilt doorzetten, dan volgt er altijd een persoonlijk gesprek met uw advocaat.
7Ik heb een buitenlandse geboorteakte. Kan ik dan ook mijn voornaam wijzigen?
Wanneer u Nederlander bent, is de Nederlandse rechter altijd bevoegd om van uw verzoek kennis te nemen. Ook met een buitenlandse geboorteakte kunt u uw voornaam laten wijzigen. Wanneer u geen Nederlander bent, zijn er een aantal Verdragsstatelijke regelingen welke bepalen of uw buitenlandse naam al dan niet door de Nederlandse rechter kan worden gewijzigd. Geeft u dit aan in uw Gratis Quick Scan voor een zo goed mogelijke inschatting.
8Moet ik zelf ook naar de rechter toe tijdens de procedure van een voornaamsverandering?
In de meeste gevallen hoeft u niet persoonlijk naar de rechtbank en wordt de procedure schriftelijk afgedaan. In uitzonderingsgevallen kunt u door de rechter worden opgeroepen voor een zitting ter nadere toelichting van uw verzoek. Uw advocaat van Namechange.nl staat u dan ook bij.
9Ik ben zelf nog een minderjarig (nog geen 18 jaar), kan ik dan ook mijn naam wijzigen?
Een verzoek tot voornaamswijziging kan alleen door de met het ouderlijk gezag belaste persoon worden gedaan danwel door de met de voogdij belaste instelling. Indien uw ouder of voogd niet akkoord gaat met uw wens om uw voornaam te wijzigen, laat u dit dan weten bij het invullen van uw Gratis Quick Scan. De advocaat zal u dan zo goed mogelijk raad geven.
10Wat gebeurt er met mij gegevens nadat ik het webformulier heb ingevuld?
Zie hiervoor ons Privacy Reglement. Uw gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt met inachtname van de wettelijke regels omtrent privacy. Uw gegevens worden in ieder geval alleen gebruikt in het kader van de opdracht die u verstrekt.