Start Gratis Quick Scan

Wilt u uw voornaam wijzigen of wilt u één van uw voornamen laten schrappen. Doe dan de Gratis Quick Scan. U ontvangt dat binnen twee werkdagen een advies van één van onze gespecialiseerde advocaten. In dit advies zal de advocaat ook ingaan op: - de kans dat de door u gewenste naamswijziging door de rechter zal worden goed gekeurd; - de procedure van de voornaamswijziging; en - wat u moet doen als u uw voornaamswijziging wilt doorzetten. Zoals gezegd is dit advies van de advocaat per e-mail is kosteloos. Als u de voornaamswijziging niet wenst door te zetten, dan betaalt u niets.

Overzicht van uw ingevulde gegevens

Er zijn geen kosten verbonden aan deze Gratis Quick Scan. U ontvangt binnen twee werkdagen een advies van één van onze gespecialiseerde advocaten.

  • Uw gegevens
  • Uw voornaamswijziging
  • Controleer uw gegevens

Uw gegevens

Geslacht

Voornamen

Tussenvoegsel

Achternaam

Straatnaam + huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Telefoonnummer

E-mail

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Burgerservicenummer (BSN)

Indien verzoeker minderjarig is, dan gegevens ouder

Ouder/Voogd

Voornamen

Achternaam

Geboortedatum

Burgerservicenummer (BSN)

Uw voornaamswijziging

Gewenste wijziging voornaam

Wat is uw reden voor de wijziging?

Bevestig uw gegevens: