Wijzigen voornaam

Uw voornaam of voornamen staan vast gelegd in uw geboorteakte. Wilt u één of meer voornamen veranderen of laten vervallen? Dat kan. U moet dan een verzoek aan een rechter doen via een advocaat. Als het gaat om de voornaam van een kind, dan kan de ouder of voogd dit doen. De advocaat van namechange.nl helpt u bij de naamswijziging.

De beslissing om een voornaam te wijzigen is een belangrijke. Denkt u er daarom goed over na, voordat u besluit om een verzoek te doen. Er zijn veel redenen waarom mensen hun voornaam zouden willen veranderen. Als u een voldoende zwaarwegend belang heeft om uw voornaam te laten veranderen, dan zal de rechter uw verzoek goedkeuren.


De rechter beoordeelt of er sprake is van een zwaarwegend belang, maar u kunt denken aan de volgende voorbeelden

  • uw voornaam pas niet meer bij een (gewijzigd) geloof en de hierbij behorende religieuze identiteit;
  • uw voornaam is een gangbare buitenlandse voornaam, maar in het Nederlands is deze voornaam vreemd of raar;
  • uw voornaam is bij de geboorte-aangifte fout doorgegeven, vergeten, onjuist gespeld;
  • - u heeft als ouder naderhand spijt van de gekozen naam;
  • - uw nieuwe voornaam is ingegeven door de wens om een bijzondere band met een bepaalde persoon te benadrukken;
  • - uw voornaam is (al dan niet in combinatie met de achternaam of beroep) bespottelijk, ongepast, of een voortdurende bron van vragen of ergernis.

Dit zijn slechts voorbeelden. Als een voornaamswijziging voor u een zwaarwegend belang is, dan kan het goed zijn dat de rechter dat ook beslist. De advocaat van namechange.nl kan u daarover adviseren.


Het verzoek wordt door de advocaat met een verzoekschrift ingediend bij de juiste rechtbank. Daarna zal de rechter een beslissing nemen. Dit heet een beschikking. Als uw verzoek is goedgekeurd wordt de naamswijziging op uw geboorteakte vermeld.


Op deze website vindt u veel informatie en uitspraken van rechters. Wilt u weten of uw verzoek een kans heeft om goedgekeurd te worden door de rechter? Doe dan de ‘Gratis Quick Scan’ door het invullen van uw gegevens. U krijgt dan binnen twee werkdagen een advies van een advocaat van namechange.nl. .