Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) krijgen voor een voornaamswijziging

Voornaam kind toevoegen vanwege bijzondere band
Voornaam kind toevoegen vanwege bijzondere band
27 januari 2020
Voornaamswijziging zonder geboorteakte buitenland
Voornaamswijziging zonder geboorteakte buitenland
1 mei 2020
Show all

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) krijgen voor een voornaamswijziging

Toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) krijgen voor een voornaamswijziging

Namechange.nl hanteert een scherp laag tarief voor een procedure tot wijziging van de voornaam. Zie daarvoor deze link. Als men in aanmerking komt voor het griffierecht voor ‘onvermogenden’ dan zijn de kosten nog lager, bijvoorbeeld als men een bijstandsuitkering geniet. Toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) krijgen voor een voornaamswijziging is in beginsel niet mogelijk.

Het aanvragen van een bijdrage in de advocaatkosten van de overheid is slechts bij hoge uitzondering mogelijk. Het uitgangspunt van de Raad voor Rechtsbijstand is dat er geen toevoeging wordt verstrekt voor voornaamswijziging, omdat de kosten van rechtsbijstand niet in verhouding staan tot het belang van de zaak. Het feit dat een rechtbankprocedure gevoerd wordt is niet relevant.

Bij hoge uitzondering kan de Raad voor Rechtsbijstand oordelen dat er voldoende belang is. Dit is het geval als sprake is van aantoonbare hinder in het maatschappelijk functioneren:

  • aantoonbare hinder, iemand moet daadwerkelijk hinder ondervinden, de enkele vrees is onvoldoende
  • in het maatschappelijk functioneren, hiermee wordt gedoeld op het maatschappelijk functioneren vallend binnen de Nederlandse rechtssfeer.
    rb Leeuwarden 25-03-2008, AWB 07/2536)

Dat wil zeggen dat het niet enkel en alleen om persoonlijke hinder mag gaan. Heeft iemand bijvoorbeeld last van psychische klachten ten gevolge van zijn voornaam, dan kan dit reden zijn om toe te voegen. De Raad voor Rechtsbijstand neemt aan dat sprake is van aantoonbare hinder in het maatschappelijk functioneren als rechtzoekende al enige tijd hiervoor onder behandeling is bij een deskundige hulpverlener, zoals een psycholoog of een psychiater.

Toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) krijgen voor een voornaamswijziging is in uitzonderlijke situaties mogelijk. Een Quick Scan advies over de door u gewenste verandering van uw voornaam is altijd gratis. Klik Gratis Quick Scan.

 

Comments are closed.